Защита на лични данни

/Принципи за обработката на личните данни/

Фирма "Ню Вижън Ню” ООД е собственик и управлява електронен магазин за подаръци www.giftbox.bg. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 121443345. Дружеството декларира, че всички лични данни се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби в областта на защитата на личните данни.
Безопасността на вашите лични данни е наш приоритет. Затова обръщаме необходимото внимание на личните данни и тяхната защита. В тези Принципи за обработка на личните данни ще  ви информираме за това, какви ваши лични данни събираме и по какъв начин ги ползваме след това.

1. Лични данни и тяхната обработка

1.1. Какви лични данни събираме и обработваме 

Събираме лични  данни единствено когато пазарувате или се регистрирате в нашия електронен магазин и те са следните:
• Име и Фамилия (данни за контакт)
• имейл адрес
• пощенски адрес
• адрес и данни за фактуриране
• телефонен номер;
• Банкова сметка за плащане по банков път и за връщане на суми
• IP адрес
• Данни за регистриране и вход. Входни имена и пароли. Нямаме достъп към действителната парола.

Ако се абонирате за бюлетин и маркетингови съобщения в нашия сайт, ние събираме:
• Име и Фамилия (данни за контакт)
• имейл адрес

1.2. Цели за обработката на личните данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни с цел приемане, обработване и доставяне на направената от вас поръчка за стоки, които предлагаме в www.giftbox.bg.
Конкретно тук са включени:
• Обработка на поръчки за стоки или услуги направени от потребителя независимо дали от нашата интернет страница, мобилни приложения или по телефона. Правно основание тук е необходимостта за изпълнение на договора за продажба.
• Уведомяване за наличност на артикул и промоции. В случай, че поискате следене наличността на артикул или промоции, ние обработваме вашите лични данни на основание вашето съгласие.
• Грижа за клиента. За осигуряване обслужване на клиентите и елиминиране на възможни проблеми при изпълнение на договора за продажба, ние обработваме вашите лични данни на основание необходимото изпълнение на този договор.
• Комуникация. Събраните данни използваме с цел общуването с вас и неговото индивидуално адаптиране. Можем да се свържем с вас по телефона, чрез електронна поща или под друга форма, за да ви припомним, че имате артикул в онлайн кошницата, да ви помогнем със завършването на вашата поръчка, да ви информираме за деня на доставка или актуалното състояние на вашата поръчка, рекламация, замяна, молба.  
• Маркетингови предложения. Извършва се само към потребители които изрично са се съгласили и записали за получаване на бюлетин.
• Чрез Информационен бюлетин в имейла (търговско съобщение)
• Изпращаме ви търговски съобщения за подобни продукти на тези, които сте закупили.
• Изпращаме ви информация за промоции и отстъпки на различни стоки.
Вие можете винаги да прекратите тези търговски съобщения чрез използване на линка за прекратяване, който ще намерите във всеки имейл. За прекратяване на абонамента можете също да се свържете с нас на office@giftbox.bg и да отразите вашето желание към администратора за защита на личните данни.
В случай, че прекратите абонамента на търговските съобщения, в последствие ние няма да използваме вашите електронни контакти за тази цел. Ще започнем отново да ги ползваме, ако се регистрирате или изрично го поискате.
Имате право по всяко време безплатно да направите възражение срещу такава обработка. Данните за контакт са посочени в края на този документ. 

1.3. Предоставяне на личните данни на трети страни

Вашите лични данни ще бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнение на договора за продажба, въз основа на законен интерес, или ако предварително сте дали съгласие за това.
• На доставчици с цел доставка на поръчаните от вас продукти или услуги и решаване на рекламации, замяна, включително отказ от договора.
• На държавни органи, когато бъдат поискани от нас и имат законен интерес.

2. Покупка без регистрация

Ако не желаете да се регистрирате, за да извършете покупка, вие също можете  да пазарувате в нашия електронен магазин без регистрация. За тази цел е необходимо в опция „Поръчка с един клик” да  ни предоставите единствено име и телефон.

3. Защита на личните данни и срок на съхраняване

3.1. Защита на личните данни

Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид. Ние използваме системата за кодиране SSL (secure socket layer). На нашия сайт и останалите системи ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни, срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение.
• От нашите организации за обработка ние изискваме доказване на съответствие на техните системи с нарежданията на GDPR (Общ регламент относно защита на данните).
• Достъпът до вашия клиентски акаунт е възможен само след задаване на вашата лична парола. В този контекст искаме да обърнете внимание, че не трябва да споделяте вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на вашата дейност в клиентския акаунт трябва винаги да затворите прозореца на своя уеб браузър, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители. Ние не носи отговорност за злоупотреби с използваните пароли, освен ако тази ситуация не е пряко причинена от нас.

3.2. Срок на обработка

Обработката и съхранението на личните данни е:
• за време, безусловно необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за продажба, т.е. за времето на поръчката и гаранционния срок
• 1 година след края на гаранционния срок на стоките с цел разрешаване на потенциални спорове
• за времето, през което ние като администратор сме задължени да ги съхраняваме според общо задължителните правни наредби. Счетоводните документи, например фактури издадени от фирма Ню Вижън Ню” ООД се архивират в съответствие със закона за период от 10 години от издаването им.
• Съгласието за маркетинговите предложения е валидно в срок до 3 години или до оттегляне на вашето съгласие.

4. Права на субектите, предоставящи лични данни

Ако обработваме вашите лични данни, вие можете по всяко време да поискате  и да получите безплатна информация за обработката на вашите лични данни.
В случай, че считате, че извършваме обработката на личните данни в противоречие със защитата на вашите лични данни и законовите условия за защита на личните данни, можете да изисквате обяснение, да изисквате отстранение на така възникналото състояние, или можете да изисквате извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или блокиране на личните данни.
Ако обработваме вашите лични данни, вие можете по всяко време да поискате  и да получите безплатна информация за обработката на вашите лични данни.
В случай, че считате, че извършваме обработката на личните данни в противоречие със защитата на вашите лични данни и законовите условия за защита на личните данни, можете да изисквате обяснение, да изисквате отстранение на така възникналото състояние, или можете да изисквате извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или блокиране на личните данни.

Също така, вие имате право:
• По всяко време можете да направите запитване какви данни съхраняваме за вас. Моля посетете страница Запитване за лични данни по GDPR
• По всяко време можете да заявите изтривене на вашите данни, като посетите страница Искане”Право да бъдеш забравен” по GDPR.
• Можете и лично да  изтриете вашият профил заедно с личните си данни от "Моят профил".
• По всяко време да се обърнете със своя молба към длъжностното лице за защита на личните данни или към Комисията за защита на личните данни.
• По всяко време можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни. Ако оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, вашите лични данни ще бъдат заличени или заменени с анонимни. Това обаче не се отнася за личните данни, които са ни необходими за изпълнение на законови задължения (например реализиране на вече направена поръчка) или за защита на собствените законни интереси. Унищожаването на личните данни ще настъпи и в случай, че личните данни не са необходими за поставената цел или съхраняването на вашите данни е недопустимо с други основания, предвидени в закона.

5. Връзка  с нас

За въпроси, коментари и запитвания относно тези Принципи, не се колебайте да се свържете с нас на следните контакти: e-mail; office@giftbox.bg, тел.+359 899 866 520 
Тези Принципи за защита на личните данни влизат в сила от 25.05.2018 година.